https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

http://kgtaz9.hzkqjx.cn

http://arp922.cndaji.cn

http://pi95ei.welchnh.com

http://tqek9p.shzys.cn

http://tsgean.macnbob.com

http://2oh4qe.ybhangkong.cn

http://dakliw.garvin.cn

http://upb192.bcement.com.cn

http://0uly7g.hzkqjx.cn

http://w9hwoa.901104.com

首页 > 新闻 > 时政 > 正文


市委党校党员干部到农村党支部书记学院调研

作者:  文章来源:  字体:   发布时间:2018-10-21 20:05:01
奇迹mu外挂 同时,健全参政议政平台机制、畅通参政渠道等“基础设施建设”也很重要,只有以肝胆相照、诚心实意的态度讲真话、当诤友,才能真正发挥参政议政、民主监督的实效。

640.webp.jpg

濮阳网讯 5月5日是党员主题活动日,市委党校党员干部在副书记李爱民,副校长侯殿收、王连胜等校领导带领下到帮扶村开展结对帮扶。帮扶结束后,又专程到农村党支部书记学院调研,对学院的教学、管理、科研等工作提出了很好的意见建议。学院副院长陈治陪同调研。

640.webp (1).jpg

市委党校党员干部一行实地查看了学院的全国优秀村支书事迹展厅、多功能厅、报告厅、图书馆、情景模拟教室、“四题融合”教学室以及学员食宿功能区。

640.webp (2).jpg

在报告厅观看学院为部分班次参训学员制作的花絮视频

640.webp (3).jpg

王连胜院长介绍了学院的培训情况和内部工作运转模式。学院创办一年来,共举办培训班128期,培训学员9000多人,培训范围涉及全国14个省125个县。市委党校党员干部对学院取得的成绩感到自豪。大家一致认为,农村党支部书记学院认真贯彻落实市委和市委组织部确定的办学方针,办学定位准确,办学理念新颖,针对村支书打造培训课程,组合培训“套餐”,量身定制,“定单下菜”,创新教学方式、方法,既走出了一条加强农村基层干部培训的新路子,又宣传了我市农村改革发展和基层党建的新成就。
责任编辑:莎莎

真二区社区 任家碾 朱堂乡 老城街道 新洲村 逢沙东利村 沙滘医院 光山县 季园 土垵村 餐具厂 腊包尔港 五宝山村 崇岗乡 马和乡 演陂镇 丰南县唐坊镇 诺日浩特嘎查 奕棋镇 海华小学 仁义镇 园林路南 和平西桥 三驱镇 中施
早餐馅饼加盟 北方早餐加盟 油条早餐加盟 上海早餐车加盟 早点加盟品牌
早餐包子店加盟 早餐 港式早餐加盟 早餐馅饼加盟 健康早餐店加盟
上海早点 北京早点加盟 全球加盟网 早餐加盟店 广式早点加盟
早餐加盟品牌 早餐餐饮加盟 安徽早餐加盟 美式早餐加盟 早餐豆腐脑加盟